одобрен

Регистър на общинските предприятия

Уникален идентификатор:  9df3d323-a580-4c7d-9a57-19e5a4c23ac4

Описание:

Регистър на общинските предприятия

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2017-01-26 09:39:22
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:25:58
  • Последно променил: migrate_data