одобрен

2020 г. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  9e604d62-2d9e-4d7d-a204-ab40800d41c5

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух - нива на азотен диоксид

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-04-30 17:49:31
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-04-30 17:52:33
  • Последно променил: rossalina