одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  9e9bfd81-7411-4830-a212-d9d7bfe2ac81

Описание:

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-07-04 10:57:09
  • Създаден от: simona_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-08 16:19:03
  • Последно променил: migrate_data