одобрен

2020 г. - Данни от Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водите (повърхностни води)

Уникален идентификатор:  9ee2ca78-051d-4ec8-b8f8-1a1e93ee637e

Описание:

Резултати от провеждания мониторинг, за оценка и контрол на състоянието на повърхностните води извършван в системата на МОСВ. Нормативно основание: Закон за опазване на околната среда; Закон за водите - чл. 151, ал. 3 т. 6 ; чл. 90 ал. 1 т. 3 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ. бр. 34/2011,изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

води информация мониторинг околна среда РМС 435/2020 ИАОС

Версия: 22.2

  • Създаден на: 2021-05-14 11:03:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-06-07 16:25:18
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте