одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  9f8c3dd9-a055-45ff-80d5-88b67be52a38

Описание:

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на Източнобеломорски район за басейново управление

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район кодове Източнобеломорски ИБР

Версия: 2.4

Източник: https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=609

Автор: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Връзка с автор: bd_plovdiv@earbd.bg

Отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

  • Създаден на: 2022-05-18 15:50:07
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2022-05-19 10:48:38
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте