одобрен

Бюджет на Столична община за 2020 г., приет с Решение № 42 от 06.02.2020 г.

Уникален идентификатор:  9fb45bc3-87f7-42c1-acf7-b5c712c32ec5

Описание:

Бюджет на Столична община за 2020 г., приет с Решение № 42 от 06.02.2020 г.

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет икономика столична община финанси

Версия: 6.1

Автор: Бойко Секиранов

Отговорник поддръжка: bsekiranov@sofia.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bsekiranov@sofia.bg

  • Създаден на: 2020-02-14 16:52:53
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2020-02-17 10:16:59
  • Последно променил: bsekiranov-613