одобрен

Oтчет за изразходените средства за компенсации от намалени приходиот прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Уникален идентификатор:  Oтчет за изразходените средства за компенсации от намалени приходиот прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране

Описание:

Oтчет за изразходените средства за компенсации от намалени приходиот прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.2

Автор: Красимира Крумова

Връзка с автор: krasincetyy@abv.bg

Отговорник поддръжка: krasincetyy@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: krasincetyy@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-27 09:23:36
  • Създаден от: krasincetyy
  • Последна промяна: 2019-03-27 10:03:34
  • Последно променил: krasincetyy