одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Уникален идентификатор:  a03e0f93-c311-4044-b385-6282310ed617

Описание:

Регистърът е актуален към 20.10.2017

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър недвижими културни ценности Свиленград

Версия: 2

Автор: Елена Митева

Връзка с автор: muzeis@abv.bg

Отговорник поддръжка: muzeis@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: muzeis@abv.bg

  • Създаден на: 2017-10-20 09:33:41
  • Създаден от: nadya_peeva
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:12:23
  • Последно променил: migrate_data