одобрен

Регистър на актовете за изработване на УП

Уникален идентификатор:  a0c55310-d8f2-4cc2-9278-bad285a6d8b0

Описание:

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/зут лекс

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

Връзка с автор: ianeto@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 13:24:23
  • Създаден от: stoyana_chavdarova
  • Последна промяна: 2019-05-17 09:38:51
  • Последно променил: stoyana_chavdarova