одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в Софийска област

Уникален идентификатор:  a28f7dac-6910-4201-ac9b-83a7e92c8046

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 3

Автор: РЗИ Софийска област

Връзка с автор: rzi_so@rzi-sfo.bg

Отговорник поддръжка: md@rzi-sfo.bg

Връзка с отговорник поддръжка: md@rzi-sfo.bg

  • Създаден на: 2016-07-12 12:58:51
  • Създаден от: elena_sapundzhieva
  • Последна промяна: 2019-09-25 16:51:51
  • Последно променил: elena_sapundzhieva