одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  a2a78115-c0b9-423c-9a6c-22da38dad2ab

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

етажна собственост

Версия: 1

Автор: инж. Тони Паричев

Връзка с автор: toni.parichev@lovech.bg

Отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

Връзка с отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 07:15:42
  • Създаден от: toni_parichev
  • Последна промяна: 2018-11-13 10:33:43
  • Последно променил: migrate_data