одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  a2c0a2d7-d360-48c1-9c42-6ad8173ff2c8

Описание:

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Източник: Община Сърница

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2019-05-08 13:36:25
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2019-05-08 13:42:52
  • Последно променил: support