одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда

Уникален идентификатор:  a2ea0dc7-24cc-4326-b609-9f4baad3772c

Описание:

Този доклад се изготвя от експертите и специалистите на Регионална инспекция по околната среда и водите в гр. Благоевград, на основание чл. 22(3) от Закона за опазване на околната среда

Основна тема:  Околна среда

околна среда РИОСВ - Благоевград регионален доклад

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-04-01 15:35:17
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:22:32
  • Последно променил: aleksandar_goshev