одобрен

Данни за маршрутната мрежа

Уникален идентификатор:  a300efb5-67fd-4433-b1d2-0597ac904619

Описание:

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 14:51:25
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:30:46
  • Последно променил: bikozhuharov