одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  a32196ee-5470-4cbf-964c-e96b9fde4f65

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект от Кмета на Столична община, за имоти - публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква "б" от ЗВ

Основна тема:  Околна среда

воден обект ползване разрешителни столична община

Версия: 3.1

Отговорник поддръжка: opendata_noa@sofia.bg

Връзка с отговорник поддръжка: opendata_noa@sofia.bg

  • Създаден на: 2019-03-29 13:18:20
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-03-29 13:24:17
  • Последно променил: opendata_noa-2162