одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  a32643fc-4f0f-4bae-8522-efd9f3b772f2

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

строителство

Версия: 1.1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-10-09 09:07:28
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:15:21
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova