одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  a32643fc-4f0f-4bae-8522-efd9f3b772f2

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

строителство

Версия: 1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: k.toromanov@chelopech.org

Отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-10-09 09:07:28
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:29:31
  • Последно променил: migrate_data