одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост при община Кричим

Уникален идентификатор:  a33f1774-8bde-493d-a7da-9f2e3375cc42

Описание:

Общинска собственост при община Кричим

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Транспорт

инфраструктура

Версия: 2

Автор: Величка Беличева Бучова

Отговорник подръжка: d.meymanova@mail.bg

Връзка с отговорник подръжка: d.meymanova@mail.bg

  • Създаден на: 2017-10-23 11:28:22
  • Създаден от: velichka_tasheva_belicheva-buchova
  • Последна промяна: 2018-11-23 04:10:01
  • Последно променил: migrate_data