одобрен

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес 2022 г.

Уникален идентификатор:  a39ad94c-adf4-478a-af48-957ea1941a3d

Описание:

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

данни НАСЕЛЕНИЕ РМС 103/2015 РМС настоящ постоянен адрес

Версия: 5

  • Създаден на: 2022-04-07 12:47:47
  • Създаден от: nvelkova
  • Последна промяна: 2022-05-19 12:09:54
  • Последно променил: nvelkova
 

Моля изчакайте