одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на Община Златоград

Уникален идентификатор:  a484fcb7-6a53-40a8-8e91-a0e5f8a24033

Описание:

Регистърът е актуален към 12.10.2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на недвижимите културни ценности

Версия: 1

Автор: Община Златоград

Връзка с автор: ObA_zlatograd@zlatograd.bg

Отговорник поддръжка: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

  • Създаден на: 2017-10-12 10:46:48
  • Създаден от: elka_chausheva
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:40:37
  • Последно променил: migrate_data