одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Никола Козлево

Уникален идентификатор:  a4c1233e-4508-48ad-9508-b86cadbe2323

Описание:

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Никола Козлево

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Некатегоризирани

юридически лица с нестопанска цел

Версия: 2.1

Автор: Нежля Кямилова

Връзка с автор: nejlqkqmilova@abv.bg

Отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 10:45:40
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-10-09 16:15:39
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov