одобрен

Публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 01.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  a5519377-45bb-4adc-935a-ac5a63a682e8

Описание:

Публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 01.03.2019 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Източник: гл. специалист "ЗЕОЧ"

Автор: Мариана Драгнева

  • Създаден на: 2019-03-14 14:20:54
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2019-03-14 14:23:01
  • Последно променил: obsobstvenost