одобрен

Регистър на издадените заповеди и решения на общински съвет даващи разрешение за изработване на ПУП

Уникален идентификатор:  a5701b93-032f-4eff-ac88-8475f6d28c05

Описание:

Регистър на издадените заповеди и решения на общински съвет даващи разрешение за изработване на ПУП

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 07:26:28
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:24:37
  • Последно променил: migrate_data