одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уникален идентификатор:  a5a7bb59-9929-4199-8651-4637863a6758

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Сухиндол

Версия: 3.2

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-05 21:12:51
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 15:58:13
  • Последно променил: obsuhindol1