одобрен

График за възлагане на обществени поръчки на Министерство на финансите за 2022 г.

Уникален идентификатор:  a63cb29d-09dd-430d-a90f-f73c3fca82a7

Описание:

Източник на данните е Министерството на финансите.
Обновяване на данните - веднъж годишно през текущата година.
Форматът на предоставяне на информацията е в .csv.
Таблицата съдържа актуализиран график за възлагане на планираните обществени поръчки за доставки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2022 г. от Министерството на финансите. В таблицата е посочен и редът за възлагане на ОП/видът на процедурите.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Понятия и дефиниции:
МФ – Министерство на финансите;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

МФ обществени поръчки РМС 54/2019 2022 график възлагане

Версия: 2.4

Автор: Министерство на финансите

  • Създаден на: 2022-03-29 13:37:11
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2022-04-01 15:36:06
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте