одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Уникален идентификатор:  a6618ac9-129b-4b37-b08a-29b44a5cae37

Описание:

Списък на подземните водни тела на територията на БДЧР

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

околна среда списък басейнова дирекция БД подземни водни тела черноморски район ЧР кодове

Версия: 2.2

Източник: https://www.bsbd.org/bg/register.html

Автор: bdvarna@bsbd.org

Връзка с автор: bdvarna@bsbd.org

Отговорник поддръжка: it@bsbd.org

Връзка с отговорник поддръжка: it@bsbd.org

  • Създаден на: 2022-05-09 16:34:01
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2022-05-13 15:32:37
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте