одобрен

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР - РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  a6b06133-1726-40f4-8057-7a1b4ce78f62

Описание:

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР - РИОСВ-Пазарджик

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

риосв-пазарджик издадени решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

Версия: 1.5

Автор: петър иванов

Връзка с автор: riewpz@riewpz.org

Отговорник подръжка: riewpz@riewpz.org

Връзка с отговорник подръжка: riewpz@riewpz.org

  • Създаден на: 2019-03-22 13:25:53
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-03-22 15:01:28
  • Последно променил: petar_ivanov