одобрен

Отчет за ведомствените и административни разходи по бюджетни програми

Уникален идентификатор:  a77a66d5-9ab1-4650-8929-305e93685ebe

Описание:

Отчет за ведомствените и административни разходи по бюджетни програми

Основна тема:  Околна среда

отчет РИОСВ - Благоевград ведомствени и административни разходи

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-04-30 15:41:06
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:45:14
  • Последно променил: aleksandar_goshev