одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Уникален идентификатор:  a8b91006-6ec0-4696-821f-3f1c94e5884c

Описание:

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии - Община Самуил

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-22 14:06:41
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2019-03-22 14:08:12
  • Последно променил: nergin_mahmud