одобрен

Регистър на производствените марки в териториалния обхват на РДГ София

Уникален идентификатор:  a8ba0e7e-b50a-4b78-9fe1-a21f909c5778

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2019-03-28 12:03:06
  • Създаден от: k.koteva
  • Последна промяна: 2019-03-28 13:17:15
  • Последно променил: k.koteva