одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, общ. Септември, обл. Пазарджик, предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември

Уникален идентификатор:  a8c3102d-6685-4983-a7e7-3a511e27366d

Описание:

Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, общ. Септември, обл. Пазарджик, предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември актуален към 10.06.2019 г. Актуална информация може да бъде получена на адрес: http://www.septemvri.org/registers.htm

Основна тема:  Околна среда

водовземане минерална вода

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2019-06-12 15:45:46
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-06-12 16:05:32
  • Последно променил: nina_vardina