одобрен

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

Уникален идентификатор:  a9db7eac-a595-48b7-9a2c-64382cce5a39

Описание:

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник поддръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 16:38:08
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:39:13
  • Последно променил: bikozhuharov