одобрен

Позволителни за сеч

Уникален идентификатор:  aa021361-1018-4285-97d8-dc2a3736fc14

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

горско стопанство позволителни за сеч

Версия: 2

Автор: Ивайло Иванов

Връзка с автор: i.ivanov@iag.bg

Отговорник поддръжка: i.ivanov@iag.bg

Връзка с отговорник поддръжка: i.ivanov@iag.bg

  • Създаден на: 2015-04-01 13:53:43
  • Създаден от: i_ivanov
  • Последна промяна: 2019-03-22 11:41:55
  • Последно променил: nenovni