одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  aa02d1d5-2dfa-4481-b9af-6ce4a860ebda

Описание:

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за кодовете на повърхностните водни тела за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район Западнобеломорски ЗБ

Версия: 2.4

Автор: БДЗБР

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2022-05-11 16:11:14
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2022-05-13 12:51:38
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте