одобрен

Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

Уникален идентификатор:  aa3751aa-65a6-4e32-9954-9fadafcc1818

Описание:

* Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,2,3,4,5 и 6 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92
** Оперативните лицензи на превозвачите по т.7,8,9,10,11,12,13,14 и 15 са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008
Категория А : оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2015-07-06 07:07:13
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-12-03 20:09:59
  • Последно променил: migrate_data