одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Уникален идентификатор:  aa56caca-293f-4007-b63a-eedf01fd7269

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения.

Основна тема:  Некатегоризирани

заверени община паспорт технически Ямбол

Версия: 5.2

Отговорник поддръжка: r.stoyanova@yambol.bg

Връзка с отговорник поддръжка: r.stoyanova@yambol.bg

  • Създаден на: 2019-07-16 09:03:51
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2020-02-04 14:10:39
  • Последно променил: brinkova