одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии на територията на РДГ Варна

Уникален идентификатор:  ab020d9a-5fc8-4f85-8133-d16b8cf9d3c2

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

Автор: Регионална дирекция по горите Варна

Връзка с автор: rugvarna@iag.bg

Отговорник подръжка: rugvarna@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugvarna@iag.bg

  • Създаден на: 2019-03-14 08:33:01
  • Създаден от: siyana_boneva
  • Последна промяна: 2019-03-29 10:47:42
  • Последно променил: siyana_boneva