одобрен

Годишен финансов отчет на Община Маджарово за 2018г.

Уникален идентификатор:  ab261e24-042c-4d0b-8908-ec477afc0154

Описание:

Годишен финансов отчет на Община Маджарово за 2018г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

Източник: https://www.madzharovo.bg/new/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1

Автор: Марияна Радова

Връзка с автор: madjarovo@abv.bg

Отговорник подръжка: madjarovo@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: madjarovo@abv.bg

  • Създаден на: 2019-08-29 09:23:39
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-08-29 09:26:48
  • Последно променил: tatyana_stoyanova