одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2022 г.

Уникален идентификатор:  ab7167c8-1842-47d2-b0d3-d9f7689408eb

Описание:

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗм и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

себра РМС 897/2016 Министерство на земеделието

Версия: 9

  • Създаден на: 2022-01-04 13:19:45
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2022-01-20 09:54:20
  • Последно променил: asya_ivanova
 

Моля изчакайте