одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  ab96d8ca-11d1-40e3-8175-6bcf0e167b98

Описание:

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Версия: 1

Автор: Фани Гърмидолова

Връзка с автор: f.garmidolova@chelopech.org

Отговорник подръжка: f.garmidolova@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: f.garmidolova@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-09-29 09:16:44
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 11:22:52
  • Последно променил: migrate_data