одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

Уникален идентификатор:  abf0aeb6-5e42-409e-8aab-dc212aaaf139

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: k.toromanov@chelopech.org

Отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-10-09 09:16:49
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:31:49
  • Последно променил: migrate_data