одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

Уникален идентификатор:  abf0aeb6-5e42-409e-8aab-dc212aaaf139

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-10-09 09:16:49
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:12:57
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova