одобрен

Регистри на имоти с държавна собственост

Уникален идентификатор:  abf156ea-7730-431e-ae5c-e7672bd78427

Описание:

Регистри за публична/частна държавна собственост, поддържани в Областна администрация Видин.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

държавна имоти регистър собственост

Версия: 1.4

Отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

  • Създаден на: 2016-07-08 10:06:15
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:23:50
  • Последно променил: yuliyan_dionisov