одобрен

Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална вода

Уникален идентификатор:  ac3d56a4-0ece-4c70-89d3-e44caa7e7b5c

Описание:

Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална вода
(последна актуализация 11 февруари 2015 г.)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

вода минерална

Версия: 2

  • Създаден на: 2015-07-04 20:02:34
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 09:59:36
  • Последно променил: migrate_data