одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  ad656c2e-ac44-469b-97d2-d5e9241db1ce

Основна тема:  Околна среда

екология околна среда контролна дейност

Версия: 2.3

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-15 11:44:15
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-12 16:26:57
  • Последно променил: dragomir_vasilev