одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Уникален идентификатор:  ad92d5ed-84c0-45c0-8b68-6a6eea0f4b52

Описание:

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Версия: 2

Автор: Боряна Замярска

Отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-27 07:58:34
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-06-13 10:39:41
  • Последно променил: nadezhda_gesheva