одобрен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

Уникален идентификатор:  ada93583-0ece-4644-8462-19bb90bd9c4a

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-25 18:48:47
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-25 18:49:53
  • Последно променил: kgeorgiev