одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  adb2505b-e92f-475f-ba87-37e47b531ddb

Описание:

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2018-02-23 09:10:18
  • Създаден от: ivelina_andonova
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:31:41
  • Последно променил: zdravko_ivanov