одобрен

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2017г. по ЗДОИ.

Уникален идентификатор:  ae1d61ee-0168-4b54-98e0-70ae9cd08989

Описание:

Регистърът се обновява ежегодно и съдържа информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през съответната година.
Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2016г. по ЗДОИ.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Басейнова дирекция доспат достъп до обществена информация екология места Струма

Версия: 2.1

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2018-02-09 14:10:36
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2019-09-20 12:53:43
  • Последно променил: e.lazarov