одобрен

Регистър ДОИ - 09.09.2020

Уникален идентификатор:  ae5a0b7c-f679-42f6-bcac-e1e14ba741f1

Описание:

Регистър ДОИ - 09.09.2020

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

Драгоман здои община регистър РМС 436/2017

Версия: 3.2

Източник: Община Драгоман

Автор: Десислава Димтрова

  • Създаден на: 2020-10-08 14:18:08
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2020-10-26 15:49:22
  • Последно променил: bikozhuharov