одобрен

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво

Уникален идентификатор:  af1a2955-dacb-4a06-a982-2c4bf48862d9

Описание:

Съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове лицензираните складодържатели на енергийни продукти са длъжни да маркират всички видове газьол с кодове по КН 2710 19 41 до 2710 19 49 и керосин с код по КН 2710 19 25 0, които са освободени от облагане с акциз. На основание чл. 108в, ал. 14 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове Агенция „Митници“ поддържа електронен регистър за издадените и прекратените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти, съдържащ минимум следните данни: 1. номер на сертификат; 2. дата на издаване на сертификата; 3. митническо учреждение, издало сертификата; 4. наименование на лицето; 5. единен идентификационен код на лицето; 6. идентификационни данни на транспортното средство и съда за транспортиране; 7. номер и дата на протоколите за установеното съответствие или несъответствие с изискванията по чл. 108а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове; 8. данни за обстоятелствата, свързани с липсващите, увредените и унищожените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти; 9. дата на прекратяване на сертификата.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

агенция превоз публичен регистър РМС 214/2016 Митници гориво сертификати Агенция "Митници"

Версия: 1.3

  • Създаден на: 2021-12-14 12:47:56
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2022-01-12 23:06:31
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте