одобрен

Списък на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  af7f75c1-8393-4747-9922-8654191c1e68

Описание:

Списък на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 1

Автор: Дирекция "Медицински дейности"

Връзка с автор: md@rzi-ruse.com

  • Създаден на: 2016-07-30 22:02:31
  • Създаден от: eleonora_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:35:51
  • Последно променил: migrate_data